Ungdomsaktiviteter

För vår lite äldre åldersgrupp har vi en bredd av olika aktiviteter. Vi har dels ett traditionellt sommarläger för ungdomar mellan 13-18 som går parallellt med vårt barnläger på Herrfallet. Vi har också ungdomskonferens under våren som har olika teman varje år. Tidigare teman har varit Normer, Idrott, Harry Potter. Under sensommaren har vi teckenspråksvecka på Västanvik där du oavsett förkunskap kan komma och lära dig teckenspråk och umgås med andra UH-medlemmar i en teckenspråkig miljö.

Tidigare har vi även haft vuxenkollo, Tinnituskonferens och Vi-vill-prova-helg. Om du har önskemål om en aktivitet så kontakta oss och berätta mer!