Unga Hörselskadades remissvar

Här hittar du de remissvar som Unga Hörselskadade har skrivit under de senaste året. Vill du läsa något äldre så skicka ett mail till kansli@uh.se

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)
Unga Hörselskadades svar på Bättre skydd mot diskriminering

Samling för skolan -
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Unga Hörselskadades svar på Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Samordning, ansvar och kommunikation (SOU 2016:46)
Unga Hörselskadades svar på SAK

Barnkonventionen till svensk lag (SOU 2016:19)
Unga Hörselskadades svar på Barnkonventionen som svensk lag

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)
Unga Hörselskadades svar på betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor