Unga Hörselskadade i Almedalen

Sedan ett antal år tillbaka har Unga Höreselskadade åkt till Almedalen för att prata om våra frågor. Även 2015 åkte vi med en grupp för att:

  • lyfta vår syn på skolfrågor hos relevanta politiker och beslutsfattare
  • synas, nätverka och skapa kontakter för fortsatt påverkansarbete
  • gå på seminarier i utbildnings- och nätverkssyfte
  • driva slingpatrullen

Fokus för Unga Hörselskadades arbetsgrupp låg på att bedriva vår populära ”Slingpatrull”. I slingpatrullen så testar vi om föreläsningslokalerna har fungerande slingor och tolkar. I år är det också tänkt att gruppen främst ska gå på seminarier som är kopplade till Unga Hörselskadades tema ”Skola”.

Efter Almedalen 2015 lämnade Slingpatrullen en slutrapport som kan läsas här: Slutrapport Slingpatrullen

Lite kort om Almedalsveckan:

”De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga.

Riksdagspartierna har var sin dag i veckan. Partiernas ”dag” inleds ofta med deltagande i tidiga morgonsändningar i teve samt frukostmöten. Partierna har ofta flera seminarier samma dag eller annan dag i veckan.

Övriga medarrangörer anordnar allt från tidiga frukostmöten, seminarier, debatter, hearings, tal, lunchmöten, eftermiddagsseminarier, kortprogram och debattstunder med mera. Alla vill sprida information och debattera frågor som är viktiga för den egna organisationen, knyta kontakter och bilda nätverk samt få medial uppmärksamhet. Det ger stora möjligheter till berikande möten och kontakter.”

Vill du läsa mer om veckan gå in på www.almedalsveckan.info