Unga Hörselskadade i Almedalen

Sedan ett antal år tillbaka har Unga Höreselskadade åkt till Almedalen för att prata om våra frågor. Även 2017 åkte vi med en grupp för att:

  • lyfta vår syn på skolfrågor hos relevanta politiker och beslutsfattare
  • synas, nätverka och skapa kontakter för fortsatt påverkansarbete
  • gå på seminarier i utbildnings- och nätverkssyfte
  • driva slingpatrullen

Fokus för Unga Hörselskadades arbetsgrupp låg på att bedriva vår populära ”Slingpatrull”. I slingpatrullen så testar vi om föreläsningslokalerna har fungerande slingor och tolkar. I år är det också tänkt att gruppen främst ska gå på seminarier som är kopplade till Unga Hörselskadades tema ”Skola”.