UH påverkar

Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades hinder och möjligheter i samhället. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet utgår från vårt påverkansprogram och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå.

Här kan du läsa mer om

Almedalen dit UH åker varje år
Årsmötet som är UH:s högsta beslutande organ
Tema Hörselvård som vi arbetar aktivt med under 2015-2016
Remissvar vi har skrivit
Ställningstagande och skrivelser vi har antagit