Träffas

En mötesplats är ett tillgängligt forum där unga människor med hörselskador träffas och utbyter erfarenheter. Detta kan se ut på många olika sätt, det kan vara tillfällen som är rent sociala eller i kombination med kunskapsinhämtning.

UH erbjuder flera olika mötesplatser i form av aktiviteter och läger. De aktiviteter som vi erbjuder är läger, kortare träffar, kurser och ungdomskonferensen. Träffarna kan vara på lokal, nationell och/eller internationell nivå. Bland våra aktiviteter finns till exempel barnläger, ungdomskonferens, utbildningar, årsmöte och teckenspråksvecka.

UH finns också i sociala medier, till exempel på InstagramTwitter och Facebook, där våra medlemmar kan få information och knyta kontakter i olika frågor.

Är du mellan 0-30 år? Vill du träffa andra som också har en hörselskada? Då är Unga Hörselskadade rätt plats för dig!

Som medlem får du:

  • träffa andra unga med hörselskada
  • delta på våra träffar, läger och kurser
  • chansen att jobba med påverkansarbete, vara ledare eller ordna egna aktiviteter lokalt
  • medlemstidningen Rabalder
  • sist men inte minst stödjer du arbetet för bättre villkor för oss som är unga med hörselskada

Filmen ovan är gjord i samarbete med Ning AB.