Tema: Hörselvård

På årsmötet 2014 fastslogs Hörselvård som Unga Hörselskadades tema för 2015-2016. Detta tema kommer UH att arbeta med på olika sätt. Vi kommer bland annat påbörja skapandet av en erfarenhetsbank där ni får berätta om era möten med hörselvården.

Om du har en berättelse att dela med dig av om hur det fungerar för dig i möten med hörselvården – mejla den till kansli@uh.se.

Vi kommer dessutom se över hur det ser ut med teckenspråk i audionomutbildningen genom att skapa kontakt med studenter och färdiga audionomer samt höra med institutionen själv om hur de ser på saken.

Andra aktiviteter som vi har pratat om att utföra är bland annat en utbildningsdag med tema hörselvård för våra medlemmar, delta i brukarråd i diverse olika landsting, ha dialogdag med hörselpedagoger runt om i Sverige samt själva delta på utbildningar anordnade av hörselvården och sprida information där.

Syftet med detta är för att vi vill ge unga med hörselskada verktyg för att ha en bra och givande kontakt med hörselvården. Vi vill öka kunskapen om vilka rättigheter som finns för unga med hörselskada och samtidigt öka kunskapen om UH och vår verksamhet inom hörselvården.