Teckenspråk för CI-användare

Unga Hörselskadade tycker att rätten till flerspråkighet för personer med hörselskada är oerhört viktig. Hörsel är inget konstant, särskilt inte om du redan har en hörselskada. Risken att din hörsel försämras är mycket stor. Därför tycker vi att fler barn och unga med hörselskada borde få möjlighet att lära sig teckenspråk, även de som med CI hör väldigt bra. CI:t är för många ett jättebra hjälpmedel men det finns situationer där det inte fungerar optimalt. Att lära sig teckenspråk är ett sätt att ge ytterligare ett verktyg för en fullgod kommunikation i fler lägen.

”Lyckades inte operationen så hade jag ändå teckenspråket, och min hörsel kunde inte bli sämre.”

- Emma, CI-användare