Styrdokument och riktlinjer

Unga Hörselskadade har ett antal styrdokument och riktlinjer för vår verksamhet, de kan du läsa som pdf här:

  • Verksamhetsplan för 2016 (pdf) & (.docs)
  • Verksamhetsplan för 2015 (pdf) eller (.docs)
  • Verksamhetsplan för 2014 (pdf) eller (.docs)
  • Stadgar antagna 2015 (pdf) & (.docs)
  • Stadgar antagna 2014 (pdf) & (.docs)
  • Politiskt Program antaget 2012 (pdf) (finns att beställa som broschyr)
  • Förhållningssätt till Sverigedemokraterna (pdf) & (.docs)
  • Reseräkning (pdf) eller (.xls)
  • Lathund för reseräkning (pdf) & (.docs)
  • Distansmötesutredning (pdf) & (.docs)