Anmälan till sommarens läger

I sommar planerar vi två barnläger, ett ungdomsläger och vår traditionsenliga teckenspråksvecka på Västanviks folkhögskola. Vi återvänder med lägerverksamhet på populära Herrfallet och testar också en ny lägergård i Skåne. Eventuella frågor besvaras av hajan@uh.se.

Gå direkt till anmälningsformuläret.

Läs mer om sommarens aktiviteter.

Läs hela nyheten

Unga Hörselskadade söker kommunikatör

Nu söker vi på UH en kommunikatör till vårt kansli i Stockholm. Är du en fena på att jobba med påverkansarbete, få spridning i sociala medier och att skriva, redigera och layouta? Sök idag!

Läs annons här.

Läs hela nyheten

Årsmötesuttalande om tillgänglighet i skolan

Unge Hörselskadades årsmöte antog i helgen ett uttalande om tillgänglighet i skolan på lika villkor för barn och unga med hörselskada.

"Vi vill därför lyfta vikten av att specialskolans tillgänglighetsarbete skall utgå från den helhet och de individuella behov som finns hos eleverna. Detta genom att bredda fokuset till att även omfatta hörtekniska hjälpmedel, en god ljudmiljö och taltolkning. Vi menar att detta inte är en fråga som står emot behovet av att utveckla teckenspråkets ställning inom specialskolan, utan snarare handlar om att lyfta upp det faktum att det finns elever som har ytterligare behov, utöver teckenspråket."

Läs hela uttalandet.

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: