Riksstyrelsen

Unga Hörselskadades styrelse 2017 består av två ledamöter, en kassör samt en vice förbundsordförande och en förbundsordförande. Styrelsen arbetar på ideell basis och har huvudansvaret för Unga Hörselskadades verksamhet. Vi eftersträvar att ha en god sammansättning av ledamöter med en geografisk spridning och som kompletterar varandra utifrån sina olika erfarenheter. Styrelsen går att kontakta via e-post på


Jonathan Elebjörk Wahlström
Ordförande

Daniel Lee
Vice ordförande

Hanna Mullis
Kassör

Elvira Olsson
Ledamot

Kave Noori
Ledamot