Riksstyrelsen

Unga Hörselskadades styrelse 2018 består av tre ledamöter, en kassör samt en vice ordförande och en ordförande. Styrelsen arbetar på ideell basis och har huvudansvaret för Unga Hörselskadades verksamhet. Vi eftersträvar att ha en god sammansättning av ledamöter med en geografisk spridning och som kompletterar varandra utifrån sina olika erfarenheter. Styrelsen går att kontakta via e-post på


Delar av Riksstyrelsen 2018, fv Jonathan, Jon, Kristofer, Hanna och Kave

Lär känna Riksstyrelsen 2018

Jonathan Elebjörk Wahlström
Ordförande
 

Kristofer Peterson
Vice ordförande


Hanna Mullis
Kassör
Medlem sedan 2011

Bästa UH minne?
Alla ungdomskonferenser!

Hjärtefråga för UH?
Att informera unga om hur det är att leva som ung och hörselskadad, i synnerhet hur det är i omvärlden


Ellinor Wallgren
Ledamot


Jon Skagerud
Ledamot


 
Kave Noori
Ledamot
Medlem sedan 2008

Bästa UH-minne?
När ordförande Jonathan avslutade årsmötet 2017 full på helium.

Hjärtefråga för UH?
Digital delaktighet och lika möjligheter för alla genom rätt till tvåspråkighet och tolk