Remissvar

Här hittar du de remissvar som Unga Hörselskadade har skrivit under de senaste två åren. Vi kommer att uppdatera sidan successivt. Vill du läsa något äldre så skicka ett mail till kansli@uh.se

Arbetshjälpmedel (SOU 2012:92)

Unga Hörselskadades svar på betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor: remissvar om arbetshjälpmedel (pdf)

Meritpoäng (U2013/983/UH)

Unga Hörselskadades svar på promemorian Förslag om införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande: remissvar om meritpoäng (pdf)

Likvärdig Utbildning (SOU 2012:24)