Projektperiod 2015-2017

Projektperiod 2015-2017
Under denna projektperiod har medlemmar och deras familjer fått möjligheten att gå en studiecirkel i syfte att öka kunskapen om vad en hörselskada innebär samt metoder för att hantera olika situationer som person med hörselskada. Medlemmar i Nepal har även fått gå utbildning i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning samt fått möjligheten att gå en kurs i teckenspråk, vilket även har erbjudits nepalesiska familjemedlemmar.