Pressarkiv

Här hittar du alla pressmeddelanden som Unga Hörselskadade har skrivit och skickat ut de senaste 2 åren. Nedan ser du också artiklar och reportage som vi varit med i.

Inte ens hälften av alla seminarier i Almedalen är tillgängliga för hörselskadade

2015-07-01

Unga Hörselskadade gör för åttonde året i rad sin hörseltillgänglighetsundersökning Slingpatrullen i Almedalen. Även i år visar undersökningen att få framsteg görs. Endast 46 procent av de undersökta seminarierna har haft hörslinga.
Inte ens hälften av alla arrangemang vi besökt har haft hörslinga, säger Unga Hörselskadades ordförande Sara Bryntse, vi ser en liten uppgång från förra året men det går alldeles för sakta.

Unga Hörselskadade har flera år i rad upplevt att fler och fler arrangörer tycker det är viktigt med tillgänglighet, men även i år märks det tydligt att allt för få gör något åt det.

Här kan du ta del av Unga Hörselskadades delrapport i Almedalen


Unga Hörselskadade kontrollerar tillgängligheten i Almedalen

2015-06-25

Unga Hörselskadade skickar för nionde året i rad en grupp unga ideella till Almedalen för att genomföra en tillgänglighetsundersökning och bedriva påverkansarbete. I flera år har resultaten varit oförändrade.
– Många arrangörer pratar gärna om tillgänglighet, förklarar Unga Hörselskadades ordförande Sara Bryntse, men allt för få tar ansvar för det. Förra året hade inte ens hälften av alla arrangemang vi besökte hörslinga.

Unga Hörselskadade genomför slingpatrull för åttonde året i rad. Slingpatrullen är en undersökning om hur tillgängligheten för hörselskadade ser ut i Almedalen. Undersökningen genomförs genom att gruppen besöker seminarier, debatter och mingel och kartlägger bland annat om det finns hörslinga och bedömer hur ljudmiljön är. Statistiken jämförs sedan med tidigare års undersökningar.

Läs mer i pressmeddelandet Unga Hörselskadade undersöker tillgängligheten i Almedalen


Emilia Blomqvist, Jonathan Wahlström, Dalya Sediq och Heléne Larsson representerar Unga Hörselskadade i Almedalen

2015-06-25

Unga Hörselskadade genomför slingpatrull för åttonde året i rad. Slingpatrullen är en undersökning om hur tillgängligheten för hörselskadade ser ut i Almedalen. Undersökningen genomförs genom att gruppen besöker seminarier, debatter och mingel och kartlägger bland annat om det finns hörslinga och bedömer hur ljudmiljön är. Statistiken jämförs sedan med tidigare års undersökningar.

–Det känns jättekul att få chans att representera UH i Almedalen i år igen, och att vår region, Jämtland och Norrland, är representerade i truppen, säger Emilia. Jag fullkomligt älskade Almedalen förra året, så mycket spännande och viktiga diskussioner som förs. Hur kan en inte vilja ta del av det?

– Almedalen som mötesplats är ett fantastiskt forum, berättar Jonathan. Tyvärr är det ganska otillgängligt för hörselskadade och det är därför vi är på plats varje år, för att bidra till en positiv förändring.

Läs samtliga pressmeddelanden:

Emilia Blomqvist representerar UH i Almedalen

Jonathan Wahlström representerar UH i Almedalen

Dalya Sediq och Heléne Larsson representerar UH i Almedalen


Unga Hörselskadade undersöker tillgängligheten i Almedalen

2014-06-27

Unga Hörselskadade genomför för sjätte året i rad sin tillgänglighetsundersökning Slingpatrullen i Almedalen. Att få göra sin röst hörd och kunna ta del av andras budskap är grundläggande i en demokrati. Trots detta är Almedalen, vår största politiska arena, år efter år otillgänglig för hörselskadade. Förra året var inte ens hälften av alla arrangemang tillgängliga för personer med hörselskada.

– Almedalen är en enorm politisk arena som inte är tillgänglig för alla. Resultaten från vår undersökning visar att det sakta blir bättre, men förra året var det till exempel bara 42 % av alla arrangemang vi besökte som hade hörslinga, berättar Sara Bryntse, ordförande i Unga Hörselskadade. Att kunna vara med och påverka som hörselskadad borde vara en självklarhet, men våra siffror visar på en helt annan verklighet.

Slingpatrullen består av sju personer från Unga Hörselskadade som besöker seminarier, debatter och andra event precis som alla andra Almedalsbesökare, men vid sitt besök undersöker de också om det finns slinga eller tolk och hur ljudmiljön är. Slingpatrullen pratar även med arrangörer och berättar om hörselskador och hur man kan jobba med tillgänglighet.

Läs mer i pressmeddelandet Unga Hörselskadade undersöker tillgängligheten i Almedalen.


Sara Bryntse vald till ny ordförande för Unga Hörselskadade

2014-04-29

Unga Hörselskadade valde i helgen Sara Bryntse till ny ordförande. Sara är 25 år och studerar på Umeå universitet. Sara har i två år suttit som ledamot i Unga Hörselskadades styrelse.

– Det känns jätteroligt att ha fått förtroendet att leda Unga Hörselskadade, säger Sara. Det saknas mycket kunskap i dagens samhälle om hur det är att leva som ung med hörselnedsättning och mycket som kan förbättras så att unga med hörselnedsättning kan vara delaktiga på lika villkor. Detta tror jag att jag och Unga Hörselskadade kan ändra på.

Sara berättar att hennes fokus kommer att vara att nå barn som går integrerat, eftersom större delen av Unga Hörselskadades målgrupp går där. Hon betonar även vikten av fortsatt arbete för tillgång till teckenspråk och en ökad tillgänglighet i samhället.

– Jag ser fram emot att arbeta med frågor som vikten av att lära sig teckenspråk som hörselskadad, rätten till en likvärdig utbildning för alla genom bra hjälpmedel och små klasser samt tillgång till textad information och hörslingor i det offentliga rummet.

Läs hela pressmeddelandet:

Sara Bryntse vald till ny ordförande för Unga Hörselskadade.


Debattartikel: Vi vill också kunna gå på krogen i kväll

2013-10-25

"En ny undersökning av Handisam visar att var femte person med funktionsnedsättning ofta eller alltid möter hinder vid besök på kaféer, restauranger eller barer. De flesta väljer att gå någon annanstans.

- Det roliga med att besöka restauranger försvinner om jag ska ha en klump i magen på vägen dit för att jag inte vet hur det ska gå och om jag får komma in.”

Med anledning av en undersökning av Handisam publicerades en debattartikel skriven bland annat av Unga Hörselskadades ordförande Anna Kain Wyatt på Aftonbladet debatt och flera andra tidningar.

Debattartikel om hur funktionsnedsatta möter hinder på kaféer, barer och resturanger.


Debattartikel: Hörselskadade studenter diskrimineras

2013-09-02

"Rätten till hjälpmedel för studier för personer med funktionshinder slås fast i diskrimineringslagen och skolorna har ansvar att tillhandahålla det, men i verkligheten tvingas studenter med funktionshinder slåss för att få en tillgänglig utbildning istället för att kunna fokusera på att faktiskt studera."

I samband med terminsstart publicerades en debattartikel från Unga Hörselskadades ordförande om den diskriminering som hörselskadade studenter möter.

Debattartikel om hur hörselskadade studenter diskrimineras.


Hörselskadade stängs ute från samhällsdebatten - hög otillgänglighet i Almedalen!

2013-07-11

Att ta del av det offentliga livet och av samhällsdebatten på lika villkor är en mänsklig rättighet. I Sverige är Almedalsveckan i Visby en vecka där politiken går på högvarv och där möjligheterna till delaktighet och inflytande är stort – för vissa. Unga Hörselskadade har flera år i rad genomfört slingpatrull under Almedalsveckan för att mäta hörseltillgängligheten och resultatet är skrämmande. I år undersöktes nästan 100 olika arrangemang varav endast 42 % hade hörslinga och 27 % hade teckenspråkstolk.

- Att kunna ta del av debatter och diskussioner är grundläggande i ett samhällsengagemang, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade, och de här siffrorna visar klart och tydligt att hörselskadade inte tillåts göra det. Almedalen är en vecka där politiken går på högvarv, samtidigt som vi är många som tvingas stå bredvid och se på, fortsätter Anna.

Läs hela pressmeddelandet i pdf:

Hörselskadade stängs ute från samhällsdebatten - hög otillgänglighet i Almedalen!


Över hälften av alla seminarier i Almedalen är otillgängliga

2013-07-04

Idag presenterar Unga Hörselskadade statistik från första halvan av Almedalsveckan som talar sitt tydliga språk: demokratin är långt ifrån tillgänglig för hörselskadade! I Almedalen genomför Unga Hörselskadade Slingpatrull som innebär att vi deltar på olika arrangemang och undersöker om det finns hörslinga och teckenspråkstolk. Mellan 1-3 juli har vi besökt drygt 50 olika seminarier, debatter och mingel och siffrorna är nedslående. Av 52 besökta seminarium har 46 % haft hörslinga och 35 % har haft teckenspråkstolkar. Förra årets siffror var 46 % respektive 23 %. Förekomsten av hörslinga är oförändrad, vilket är högst anmärkningsvärt, och ökningen av teckenspråkstolkning är oroande liten.

- Det är obegripligt att det inte händer mer på det här området, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade. Otillgänglighet är ett hot mot demokratin, i Sverige finns det 1,4 miljoner personer som har någon typ av hörselskada – genom att politiska arenor inte är tillgängliga för oss så kan vi inte utöva våra demokratiska rättigheter, fortsätter hon.

Läs hela pressmeddelandet i PDF:

Över hälften av alla seminarier i Almedalen är otillgängliga


Debattartikel: Vi behöver inga särskilda dejtingprogram

2013-05-31

"Unga med funktionsnedsättning: Program som ”De odejtbara” gör oss till konstiga varelser"

En debattartikel med anledning av tv-programmet under arbetsnamnet "De odejtbara" skriven av Unga Hörselskadades ordförande Anna Kain Wyatt tillsammans med representanter för Unga rörelsehindrade och Unga Synskadade. Publicerad på Aftonbladet debatt.

Debattartikel om De odejtbara.


Jonathan Wahlström ny vice ordförande för Unga Hörselskadade

2013-04-30

I helgen har Unga Hörselskadade haft årsmöte på Ädelfors folkhögskola i Småland. Under helgen valdes ny styrelse. Jonathan Wahlström, 16 år gammal från Edvalla, Hållnäs, valdes till ny vice ordförande.

- Det är jätteroligt att ha fått det här förtroendet, säger Jonathan Wahlström, nu ser jag fram emot två intensiva och utmanande år med mitt nya uppdrag. Jag har som ambition att få ännu fler av våra yngre medlemmar att engagera sig, tillsammans kan vi göra skillnad! Jag vill också fortsätta jobba med vårt internationella arbete och vårt påverkansarbete, i juli åker jag än en gång med Unga Hörselskadade till Almedalen för att sprida våra frågor och nätverka.

Läs hela pressmeddelandet:

Jonathan Wahlström ny vice ordförande i Unga Hörselskadade.


Stark kritik riktas mot Östersunds utbildningsnämnd i Årets Vaxpropp 2013

2013-04-27

Vid sitt årsmöte varje år delar Unga Hörselskadade ut Årets Vaxpropp. Vaxproppen går till en person, organisation, myndighet, ett företag eller liknande som på något sätt visat brist på lyhördhet gentemot hörselskadade barn och ungas behov. I år delas Vaxproppen ut till politikerna i Östersunds utbildningsnämnd för beslutet om att lägga ner hörselspåret, ett beslut som kommer få allvarliga och olyckliga konsekvenser för många hörselskadade barn och unga vars skolgång blir lidande.

- Med årets Vaxpropp vill vi uppmärksamma vilka olyckliga konsekvenser som kan uppstå när politiker saknar kunskap om besluten de tar, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade. Östersunds utbildningsnämnd valde även att inte ta in åsikter från intresseorganisationerna som har kunskap om frågan, vilket är oerhört allvarligt, fortsätter Anna.

Läs pressmeddelandet:

Stark kritik mot Östersunds utbildningsnämnd i Årets Vaxpropp 2013.


Mötesplatser och interndemokrati i fokus på Unga Hörselskadades årsmöte

2013-04-25

Helgen 26-28 april samlas hörselskadade ungdomar från hela Sverige på Ädelfors folkhögskola för årsmöte i Unga Hörselskadade. Årsmötet samlar ca 60 personer varav 35 är delegater och övriga är funktionärer och inbjudna gäster. Helgen är ett forum för att träffas och för att påverka Unga Hörselskadades arbete framöver.

- Något av det viktigaste vi jobbar med är mötesplatser för hörselskadade barn och unga, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade. För våra medlemmar är årsmötet både en möjlighet att påverka och ett tillfälle att nätverka och umgås, fortsätter hon.

 

Läs hela pressmeddelandet:

Pressmeddelande om årsmöte i Unga Hörselskadade 2013.


Psykologen Maria Midböe föreläser om delaktighet genom tvåspråkighet för unga med cochlea implantat

2013-04-11

I morgon, fredag, kl 16-18 håller psykologen Maria Midböe ett föredrag som heter ”Delaktighet genom tvåspråkighet” på tvåspråkighetskonferensen på Kärsögården. Maria Midböe presenterar sin magisteruppsats som handlar om delaktighet och tvåspråkighet för unga med cochlea implantat.

När det gäller personer som använder cochlea implantat måste vi ta hänsyn till att hur personen hör varierar från situation till situation, berättar Maria Midböe, det innebär att vår verktygslåda för kommunikation och delaktighet måste innehålla flera verktyg.

Att kunna vara delaktig i sociala sammanhang, känna att man kan delta på lika villkor är oerhört viktigt för en persons psykiska välmående och utveckling, fortsätter Maria Midböe, de personer som har tillgång till tvåspråkighet i talat språk och teckenspråk har möjlighet att delta i fler situationer.

Läs hela pressmeddelandet:

Pressmeddelande om föreläsning av Maria Midböe på tvåspråkighetskonferens.


Unga hörselskadade står värd för internationell konferens om tvåspråkighet i Stockholm

2013-04-10

Den 10-14 april anordnas den internationella organisationen IFHOHYP:s årsmöte och årskonferens i Stockholm. IFHOHYP står för International Federation of Hard of Hearing Young People och är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer från hela världen för unga med hörselskada. föreningen Unga Hörselskadade är medlemmar i IFHOHYP och arrangerar i år årsmötet som hålls på Kärsögården i Stockholm.

Årsmötet och konferernsen är båda mötesplatser för unga med hörselskada från hela världen. Erfarenhetsutbytet alla deltagare får är oerhört viktigt och utvecklande. Berättar Heléne Larsson, ansvarig ledare under helgen. Det vi lär av varandra kan vi använda för att utveckla våra organisationer världen över!

Läs hela pressmeddelandet:

Pressmeddelande om årsmöte och tvåspråkighetskonferens.


Hörselklasser i Östersund hotas av nedläggning

2013-03-15

Hörselklasserna på förskolan Lillgården, Lillsjöskolan och Storsjöskolan i Östersund hotas nu av nedläggning. Det är ”ett svek mot barnen” säger Hörselskadades Riksförbund i ett uttalande som Unga Hörselskadade ställer sig helt bakom.

- Vi har rätt till samma kvalitet på utbildning som alla andra, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade.
- Att få höra att ett av få tillgängliga skolalternativ ska tas bort gör mig arg och ledsen, vi behöver fler tillgängliga skolor, inte färre!

På onsdag, den 20 mars, tar barn- och utbildningsnämnden i Östersund ställning till förslaget. Unga Hörselskadade uppmanar politikerna att tänka om det föreslagna beslutet och istället ta chansen att värna alla barns rätt till utbildning.

HRF:s uttalande om nedläggningshotet för hörselklasserna.