Påverka

Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades hinder och möjligheter i samhället. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet ska utgå från vårt påverkansprogram och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns två stora delar i vårt påverkansarbete: Vårt besök i Almedalen och genom att vi lämnar remissvar i olika frågor.

Almedalen

Sedan ett antal år tillbaka åker Unga Höreselskadade till Almedalen för att prata om våra frågor. I Almedalen ägnar vi oss åt att:

  • lyfta våra frågor hos relevanta politiker och beslutsfattare
  • synas, nätverka och skapa kontakter för fortsatt påverkansarbete
  • gå på seminarier i utbildnings- och nätverkssyfte
  • genomföra ”Slingpatrullen”

I slingpatrullen testar vi olika seminarier och träffar utifrån ett hörseltillgänglighetsperspektiv. Vi ställer oss till exempel frågor som: Finns det fungerande slingor? Finns det teckenspråkstolkar och/eller skrivtolkar? Hur är ljudmiljön?

Remissvar

Att lämna remissvar går ut på att UH som organisation tycker till i aktuella politiska frågor, till exempel utredningar. Ibland gör vi det på egen hand och ibland tillsammans med andra organisationer, till exempel HRF. Några av de remissvar vi lämnat tidigare kan du läsa under rubriken ”remissvar”.

Vill du veta mer om vårt påverkansarbete eller engagera dig på något sätt? Då kan du kontakta maria@uh.se.

Filmen ovan är gjord i samarbete med Ning AB.