Uttalande: VI SKA MED

Sveriges största politiska mötesplats och ingen politiker har tid för oss.

Under Almedalsveckan kommer projektet VI SKA MED anordna ett seminarium för att lyfta problematiken med tolk i arbetslivet och hur det försvårar möjligheten att få ett arbete.

VI SKA MED har kontaktat ett flertal partier, departement och utskott med en inbjudan men inte ett enda parti kan hitta en representant som kan delta i panelsamtalet. Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats, alla är där men när VI SKA MED bjuder in till dialog är det inte en enda politiker som tycker att det är prioriterat att diskutera dessa frågor.

Läs hela uttalandet som PDF.

 

27 juni 2017