Slingpatrullen i Almedalen

För tioende året i rad gör Slingpatrullen sin tillgänglighetsundersökning "Slingpatrullen" där vi undersöker vilka arrangemang som är hörseltillgängliga. Vi testar hörslingor, bedömer ljudmiljön och tar fram statistik på hur ofta det finns teckenspråkstolk och skrivtolk. Genom samtal med arrangörer lyfter vi vikten av ett hörseltillgängligt arrangemang och tipsar var en kan vända sig. Nytt för i år är att vi även kommer prata med olika makthavare.

Ungefär 15-20 procent av besökarna i Almedalen har en hörselskada och för oss är det avgörande att det finns en fungerande hörseltillgänglighet. Under åren har vi sett en positiv utveckling hos arrangörerna. Allt fler förstår vikten att ha tillgängliga seminarier och events men vi är inte nöjda förrän hela Almedalsveckan är hörseltillgängligt och hörselsmart. Vi vill inte bli utestängda från det politiska samtalet!

Tillsammans med HRF har vi skickat en enkät och senare ett brev till alla arrangörer som en påminnelse att de behöver ordna ett tillgänglig event. Många arrangörer ställer sig positiva till vår uppmaning och en del önskar besök från Slingpatrullen, något vi gärna ställer upp på. Vi kommer vara i Almedalen från den 2-8 juli. Kontakta oss om ni vill prata hörseltillgänglighet!

Vi kommer rapportera löpande om vårt arbete på hemsidan och via vår Facebooksida. Det går också att följa oss på Twitter via #slingpatrullen. En slutrapport kommer presenteras efter Almedalsveckan.

22 juni 2017