Sammanfattning av årsmötet 2017

Förra helgen var det äntligen dags för vårt årsmöte. I år var vi på Tollare folkhögskola, strax utanför Stockholm. UH:s ordförande Jonathan Elebjörk Wahlström öppnade mötet med ett inledningstal om vikten att engagera sig:

”Så låt oss stanna upp. Och låt oss kämpa på det sätt som vi har valt att kämpa i helgen. Kämpa för ett samhälle som inkluderar oss, kämpa för ett samhälle där alla har rätt att existera på sina villkor. Vi har kommit långt men vi är inte framme ännu. Och tills den dag då vi är framme måste vi kämpa. Kämpa genom att göra gott i vårt engagemang.”


Lördagen inledes med att alla mötesdeltagare delade upp sig i mindre diskussionsgrupper för att behandla och diskutera alla handlingar. Där fanns det även möjlighet att skriva yrkande. Efter lunch började vår tinnituskonferens med olika föreläsare som bland annat pratade om forskning, egna erfarenheter och olika sätt att hantera sin tinnitus.

På söndagen fortsatte årsmötet. Årsmötet beslutade bland annat om ett nytt politiskt program, en verksamhetsplan, tema för ungdomskonferensen och mycket mer. UH har en ny riksstyrelse som tillträder från och med 1 januari som består av:

Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande
Kristofer Peterson, vice ordförande
Hanna Mullis, kassör
Ellinor Wallgren, ledamot
Jon Skagerud, ledamot
Kave Noori, ledamot

Årsmötet beslutade att ta bort medlemsavgiften och från och med årsskiftet blir det alltså gratis för alla barn och unga mellan 0-30 år att bli medlem och engagera sig i UH. Vår önskan är att så många som möjligt blir medlem i UH och att denna förändring kommer leda till ett ökat medlemsantal.

Politiska ställningstagande från årsmötet

På årsmötet antogs tre stycken uttalanden. Årsmötet tar uttalandet för att belysa viktiga politiska frågor för barn och unga med hörselskada. I år valde vi också att särskilt lyfta frågan om LSS i solidaritet med andra organisationer i vår rörelse.

Rätt till teckenspråk - en livslång tillgång för kommunikation

Personlig assistans, en mänsklig rättighet

Vi kräver rätt till personliga hörtekniska hjälpmedel

Vi delade även ut våra utmärkelser Årets VIP-HIP och Årets Vaxpropp. Utmärkelserna går till en person, organisation, myndighet eller ett företag som antingen gynnar utvecklingen mot ett samhälle som är tillgängligt för barn och unga med hörselskada eller som visat brist på lyhördhet gentemot barn och ungas behov och intressen.​​​​​​​

Här kan du läsa pressmeddelandet för Årets VIP-HIP

Här kan du läsa pressmeddelandet för Årets Vaxpropp

27 november 2017