Följ med UH till Nepal

Sedan 2015 bedriver Unga Hörselskadade ett samarbete med NAHOH (Nepal Association of Hard of Hearing). Det internationella utvecklingssamarbetet är ett treårigt projekt med syfte att stärka NAHOH som organisation, skapa mötesplatser med kurser i teckenspråk och sprida information om mänskliga rättigheter och om de behov personer med hörselskada har samt att utveckla NAHOH:s påverkansarbete. 

Nu går den här projektetperioden mot sitt slut och vi söker efter en person som vill vara med och knyta ihop säcken. Tillsammans med UH:s organisationssamordnare Hanna Bergström kommer du resa till Nepal för att hålla en årsmötes och funktionärsutbildning, skriva en slutrapport och utveckla det fortsatta samarbetet. Projektet fortsätter i ännu en projektperiod som sträcker sig mellan 2018-2021, så vi ser gärna att du vill fortsätta utveckla samarbetet efter resan.

NAHOH bildades 1996 och har sin verksamhet i Kirtipur som ligger strax utanför Kathmandu. I inledningsfasen av vårt samarbete var begreppet hörselskadad inte vidare känt i Nepal. Möjligheten att lära sig teckenspråk var begränsad vilket skapade ett utanförskap både gentemot det hörande samhället och dövas gemenskap. Hösten 2013 gjorde UH en första kontaktresa till Nepal för att träffa NAHOH och för att lära sig mer om landet. Våren därpå återvände representanter från UH för att tillsammans med NAHOH arbeta med en projektansökan till MyRight om att få genomföra ett utvecklingssamarbete. Genom projektet har både UH besökt Nepal och representanter från NAHOH besökt oss, senast på årsmötet 2016. 

Känner du dig manad? Vi söker dig som har goda kunskaper i engelska och kunskaper om hörselskadades villkor i Sverige och internationellt. Skicka en presentation av dig själv där du beskriver varför du vill följa med till hanna.bergstrom@uh.se. Det går också bra att kontakta Hanna för mer information. Datum för resan är inte helt fastställd men kommer vara i början av december. Sista dag för intresseanmälan är fredag den 3 november.

 

6 oktober 2017