Årets VIP-HIP tilldelas Unga Rörelsehindrade

På Unga Hörselskadades årsmöte tilldelades Unga Rörelsehindrade utmärkelsen Årets VIP-HIP. Utmärkelsen går till en person, organisation eller ett företag som gynnar utvecklingen mot ett samhälle som är tillgängligt för barn och unga med hörselskada.

Unga Rörelsehindrade får utmärkelsen för att de har varit tongivande i debatten om nedskärningarna i LSS. Med stort mod och drivkraft har de protesterat och debatterat på flera olika sätt och aldrig gett upp.

– Det är fortfarande en bit på vägen tills intentionerna med LSS upprätthålls men vi känner ett starkt förtroende och tillit att Unga Rörelsehindrade alltid kommer vara längst fram i ledet när människors rätt till full delaktighet inskränks, säger Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade.

Unga Rörelsehindrade har länge velat se att regeringen initierade lagändringar och genom olika aktioner har de lyckats få till ett stopp i nedskärningarna. Regeringen har nu satt igång en snabbutredning med syftet att stoppa vissa av de aktuella försämringarna inom den personliga assistansen.

- Vi är imponerade av vad Unga Rörelsehindrade har uppnått och för deras ständiga kamp för mänskliga rättigheter. Det är både inspirerande och stärkande att se hur de har lyckats, säger Jonathan Elebjörk Wahlström ordförande för Unga Hörselskadade.

23 november 2017