Årets Vaxpropp tilldelas Södertörns högskola

På Unga Hörselskadades årsmöte tilldelades Södertörns högskola utmärkelsen Årets Vaxpropp. Utmärkelsen går till en person, organisation, myndighet eller ett företag som på något sätt visat brist på lyhördhet gentemot hörselskadade barn och ungas behov och intressen.

Södertörns högskola får utmärkelsen för att de valde att avbryta en anställningsprocess för att kostnaderna för att anlita en teckenspråkstolk skulle bli oskäligt höga.

- Det är väldigt anmärkningsvärt att Södertörns högskola valde att agera så här. Som statlig förvaltningsmyndighet ska lärosätet vara ett gott föredöme för övriga aktörer på marknaden, säger Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade.

Rätten till arbete på lika villkor är en mänsklig rättighet. Alla människor har rätt till arbete och vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Trots det finns det allt för många myndigheter, organisationer och företag som väljer att inte anställa en person som är i behov av teckenspråkstolk eller hjälpmedel i arbetslivet.

- Vi reagerar starkt när en person fråntas möjligheten att få ett arbete på grund av ekonomiska skäl. Nu aktualiserades problematiken återigen när Södertörns högskola avbröt en anställningsprocess på grund av kostnaderna för tillgänglighetsåtgärder, säger Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade.

23 november 2017