Ledarutbildning

Varje år anordnar vi en ledarutbildning dit alla som ska vara ledare under året bjuds in. Det finns inga krav på att du som är ledare hos oss har tidigare ledarerfarenhet. På utbildningen lär vi oss tillsammans om ledarrollen och vi utbyter erfarenheter och planerar läger tillsammans. En viktig del av utbildningen är att ledargrupperna för de olika lägrena får tid och utrymme att planera aktiviteter till själva lägret.

Under ledarutbildningen så går vi ofta igenom

  • Första hjälpen utbildning (L-ABC) och Hjärt och Lungräddning (HRL)
  • Ledarskap
  • Konflikthantering och kommunikation
  • Normer
  • Trygga Möten
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Vad man ska tänka på under ett läger
  • Planeringstid

 2018 är ledarutbildningen 20-22 april. Frågor? Mejla hanna@uh.se.