Ledarroller

Föreståndare
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för lägret. Du är kontaktperson mellan kansliet och resten av ledaragruppen innan, under och efter lägret.  I det ingår saker som resor till och från lägret, vad som ska packas ner i lägerlådor, om något behöver köpas till lägret med mera. Du ansvarar också för ekonomin, fördelar arbetet mellan ledarna och ansvarar för att hålla ihop ledargruppen på lägret.

Ledare
Som ledare är ditt uppdrag att ansvara för att alla har det bra och trivs på lägret. Du genomför de uppgifter som ni kommer överens om i ledargruppen, både inför och under lägret. Det kan till exempel vara att planera lekar och program till lägret, att laga mat och att vara med deltagarna. Som ledare arbetar du i ett nära samarbete med de andra ledarna och föreståndaren.