Länktips

På den här sidan så länkar vi till olika sidor som har bra information om hörselrelaterade frågor.

Hörselboken: www.horselboken.se
Hörselboken handlar om hörselkunskap. Den är en handledning att använda som stöd i det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning. Hörselboken var från början en tryckt produkt. Sedan 2001 är boken omgjord till en webbaserad produkt, tillgänglig för alla. Att Hörselboken finns på webben gör det möjligt att revidera och utveckla den kontinuerligt.

Barnhörsel: barnhorsel.se
Barnhörsel är en informationssida med en film som visar hur teckenspråket öppnat dörrar för människor med eller utan hörselnedsättning.