Språkresa till England

Följ med på språkresa till England sommaren 2018, träffa nya vänner och utveckla din engelska. På språkresan har du lektioner på dagtid och på eftermidddagarna har du aktiviteter tillsammans med andra på skolan, till exempel bollsport, ridning eller dans. Med på resan finns en ungdomsledare som kan både engelska och svenskt teckenspråk. Vi har också hörslinga med för att säkerställa att undervisningen är tillgänglig. Språkresan arrangeras av Riksförbundet DHB, Unga Hörselskadade och Avista språkreseförmedlarna.

Var: Ilfracombe, Devon, England
När: 16 juni-30 juni
Ålder: 14-17 år
Kostnad: 12 000-15 000 kronor (beroende på vald aktivitet)
Anmälningsdatum redan passerad
Du måste vara medlem i Unga Hörselskadade 2018 för att få delta