IFHOHYP AGM

Den 26-29 oktober har International Federation of Hard of Hearing Young People, IFHOHYP sitt årsmöte i Helsingfors, Finland. Det är finska Kuuloliitto och Svenska hörselförbundet som bjuder in. Alla medlemsorganisationer får skicka ett ombud och en observatör. Förutom årsmötet som äger rum den 29 oktober kommer det anordnas en ungdomskonferens där föreläsare bland annat kommer prata om unga hörselskadades villkor i världen.

Var: Helsingfors, Finland
När: 26-29 oktober

Från Unga Hörselskadade kommer styrelseledamot Hanna Mullis åka som ombud och Behnam Arya observatör.