Informationsmaterial

Vår organisation fungerar som en kunskapsbank av samlade erfarenheter och kompetenser. Vår styrka är att det är vi själva som besitter kunskap, både genom våra individuella erfarenheter och genom möten med andra med hörselskada. Vi har en viktig roll i samhället att sprida saklig information om barn och unga med hörselskada till omgivningen. Detta sker på många olika sätt och en viktig bas är vår hemsida och olika tryckta material. Detta kompletteras av olika insatser på områden då vi aktivt informerar om hörselskadan och dess konsekvenser.

UH tryckt material

 

 

Här hittar du pdf:er av våra tryckta material

 

 

UH Rabalder

 

 

Här hittar du information om vår medlemstidning Rabalder

 

 

 

Här finner du länkar till andra organisationer som är snarlika UH