IFHOHYP

Runt om i Europa och världen finns det fler organisationer för unga med hörselskada. Alla dessa ungdomsorganisationer finns representerade i en internationell organisation som heter IFHOHYP. IFHOHYP står för International Federation of Hard of Hearing Young People. De jobbar med att förbättra livskvaliteten för hörselskadade ungdomar världen över, genom att jobba för lika rättigheter på alla nivåer i samhället.

IFHOHYP:s arbete utförs inom tre områden: politik, information och utbildning. Områdena riktar sig internt till medlemmar och externt till politiker och beslutsfattare. Syftet är att höja medvetenheten om funktionsnedsättningar på nationell och internationell nivå genom verksamhet som bedrivs av och för hörselskadade ungdomar i åldern 18-35 år.

Varje år anordnas det sommarläger, Summer Camp, för unga med hörselskadade från hela världen. År 2017 hölls lägret i Norge och år 2018 i Nederländerna.

Läs mer om IFHOHYP.

Är du nyfiken på vad som är på gång i IFHOHYP eller sugen på att engagera dig? Då kan du kontakta oss på Unga Hörselskadade på 

Annual General Meeting (AGM)

IFHOHYP:s årsmöte kallas Annual General Meeting (AGM). Varje år är en ny medlemsorganisation värd för årsmötet och en tillhörande konferens. År 2013 stod Unga Hörselskadade värd.