Hörapparater

Hörapparaten gör att vi hör bättre, men ger oss inte hörseln tillbaka. Till exempel förstärker den alla ljud – även skrapet från stolar och slamret från bestick mot porslin. Det finns flera typer av tekniska hjälpmedel som underlättar för oss i vardagen. Det kan vara hörselslinga, FM-system, mikrofoner av olika slag, vibrator till dörrklocka och telefon eller en väckarklocka som vibrerar. Vi i Unga Hörselskadade tycker det är viktigt att alla barn som har en hörselskada också lär sig teckenspråk. Genom att vara tvåspråkig och ha tillgång till både svenska och teckenspråk ökar chanserna till delaktighet i vardagens alla situationer.

Hörapparater
Många av oss som har en hörselskada använder hörapparat. Det finns hörande som tror att hörapparaten fungerar som ett par glasögon och att vi inte märker av vår hörselskada när vi har på den. Hörapparaten gör att vi hör bättre, men ger oss inte hörseln tillbaka. Till exempel förstärker den alla ljud – även skrapet från stolar och slamret från bestick mot porslin. Att hela tiden koncentrera sig på att höra gör att många av oss som har en hörselskada är trötta och har huvudvärk. Om du som är hörande tänker på att bara prata vänd mot oss (så att vi kan läsa på läpparna) och att inte prata för fort (så att vi hinner uppfatta orden) är det mycket lättare för oss att faktisk kunna lyssna, och inte bara koncentrera oss på att höra.

Olika sorters hörapparater
Hörapparaten är personlig och för att den ska passa just dig gör audionomen ett avtryck av ditt öra. Insatsen eller ”proppen” som du har i örat kan se ut och kännas på olika sätt: det finns hårda och mjuka proppar och vissa kan du smycka med små pärlor. De minsta hörapparaterna kallas ”allt i örat” och de sitter helt inne i hörselgången. En annan variant kallas ”bakom örat” och där sitter apparaten bakom örat och fortsätter ner till och in i hörselgången. Du skaffar hörapparaten på hörcentralen i det landsting där du bor. Vid utprovningen är audionomen skyldig att lyssna till de behov du har. Är du inte nöjd med den hörapparat som du får måste du säga ifrån. Det är viktigt att du får det du behöver.

Så länge du går i skolan betalar du ingenting för hörapparaterna. När du slutar gymnasiet så är det olika i olika landsting. I vissa landsting måste du själv betala en del av kostnaden för din hörapparat. Kolla därför upp med ditt landsting vad som gäller för dig. De olika företag som säljer hörapparater har mycket information på sina hemsidor om sina produkter. Ett tips är att du skaffar dig kunskap om vilket utbud som finns både vad gäller apparater, proppar och möjligheter till att kombinera hörapparaten med olika hjälpmedel innan du provar ut dem.

Hörselvården hjälper dig med stöd och information

Hörselvården hjälper dig med stöd och tekniska hjälpmedel. Den finns inom landstingen, på hörcentraler eller sjukhus och erbjuder dig habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Hörselvården består av flera delar (medicinsk, teknisk, specialpedagogisk och pskosocial) som samverkar men är ibland fristående. Där kan du, tillsammans med din familj, diskutera inte bara din hörsel utan också metoder för kommunikation och olika utbildningsalternativ. Det är också hos hörselvården som du får din hörsel mätt och provar ut hjälpmedel. Här kan du även få hjälp med att informera exempelvis personal på din skola om hur de kan göra hörselmiljön så bra som möjligt för dig. Kom ihåg att det är du som är expert på hur det är att leva med din hörselskada! Våga ställa krav och berätta hur du vill ha det. Det är hörselvården som ska anpassa sig efter dig och inte tvärtom.