Förälder till barn med hörselskada

Du som är förälder till ett barn med hörselskada har givetvis en nyckelroll när det kommer till att ge barnet stöd i sin utveckling, i skolan och på fritiden. Många gånger är det du som måste ta initiativ för att förändringar till det bättre ska ske. Var beredd på att ställa krav för att ditt barn ska få sina behov tillgodosedda.

För att se vilka behov som finns är det viktigt att ni gör en diagnos tillsammans med hörselvården och att alla insatser som ska kompensera hörselskadan samordnas med hjälp av en habiliteringsplan. I habiliteringsplanen ska hela livssituationen tas med och den ska utvärderas regelbundet. Det är viktigt att ditt barn får vara delaktig i sin egen habiliteringsplan och också får information om sin hörsel.

Låt ditt barn få vara med och ta ansvar för sin hörselskada. Du gör bara barnet en björntjänst om du tar över helt. Kom också ihåg att en ovärderlig del av habiliteringen är att barnet får träffa andra med hörselskada, både vuxna och jämnåriga.

Skaffa dig så mycket information som möjligt även på andra håll och inte bara hos hörselvården. Träffa andra, vuxna hörselskadade, som kan berätta om sina erfarenheter som hörselskadade i olika skeden av livet. Då har du bättre förutsättningar att ge ditt barn bra stöd under uppväxten. Och kom ihåg – viktigast av allt är att ditt barn får vara just ett barn och inte bara hörselskadad!