Broschyrer och material

Vi har ett antal broschyrer och olika informationsmaterial. En del av dessa finns upptryckta, men andra finns bara digitalt. Du beställer broschyrer genom att skicka ett mail till kansli@uh.se eller så laddar du ner dem direkt här.

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada
En broschyr som riktar sig till dig som har ett barn med hörselskada. Det är en sammanställning av tips och tankar från våra medlemmar, om vad de önskat att deras föräldrar tänkt på eller vad de är tacksamma för att deras föräldrar faktiskt gjort och tänkt på. Läs hela föräldramaterialet här.

Hard of Hearing Young People Sweden
Informationsmaterial om Unga Hörselskadade på engelska. Läs hela vårt engelska material här.

Demokrati för alla?
Inför Almedalen 2013 tog UH fram ett material om demokrati och tillgänglighet. Fokus ligger på att förklara varför otillgänglighet på den politiska arenan gör att samhället blir odemokratiskt eftersom alla medborgare inte kan utöva sina demokratiska rättigheter. Läs foldern Demokrati för alla?

28 krav - Unga Hörselskadades politiska program
På 2011 års årsmöte klubbades UH:s politiska program med 28 punkter som vi driver samt vår vision. Läs vårt politiska program.

Därför Tvåspråkighet
Unga Hörselskadade har sedan år 2008 aktivt arbetat med rätten tvåspråkighet. Det är en prioriterad fråga att barn och unga med hörselnedsättning har rätt till så väl talad svenska som svenskt teckenspråk för att kunna välja sätt att kommunicera beroende på situation. Läs vår broschyr Därför Tvåspråkighet (observera att en reviderad version läggs upp här inom snar framtid).