Bli medlem via SMS

Ett sätt du kan bli medlem i UH är genom att skicka ett sms, medlemsavgiften dras då direkt från din telefonräkning. Enkelt och bra för både dig och för UH! Ett medlemskap kostar 40 kronor och ett familjemedlemskap kostar 80 kronor.

Så här gör du
 

Medlem för första gången

Skicka ett sms till 724 56 där du skriver "NYMEDLEM UH ÅÅMMDD-XXXX".
Bifoga gärna din mejladress.

Medlem sedan tidigare

Skicka ett sms till 724 56 där du skriver ”UH betala ÅÅMMDD-XXXX”.

Teckna ett familjemedlemskap

Skicka ett sms till 724 56 där du skriver "FAMILJ UH betala ÅÅMMDD-XXXX".
Familjemedlemskap går att teckna för personer under 30 år och som är folkbokförda på samma adress. Skriv personnumret på samtliga personer som ska ingå i medlemskapet. Första personnumret i sms:et ska vara på personen som blir huvudmedlem i UH.

Därefter får du ett bekräftelsesms och du är medlem igen.

Observera att du kan behöva ha WyWallet installerat på din mobil. WyWallet finns att ladda ner på Google Play eller App Store.

Vill du ändra några av dina uppgifter i vårt register eller har frågor om ditt medlemskap? Kontakta Elin på kansliet på