Bli medlem via SMS

Bli medlem genom att skicka ett sms. Skicka ett sms till 724 56 med texten "NYMEDLEM UH ÅÅMMDD-XXXX". Därefter får du en bekräftelse att din ansökan är skickad. 

Kontakta oss gärna efteråt så vi får din e-postadress och andra kontaktuppgifter. Du når oss på kansli@uh.se