Att ha en hörselskada

En bra kommunikation är avgörande för bra relationer. Att umgås med andra blir ofta mycket lättare om du berättar vad du behöver för att höra. Då kan också de du pratar med ta sitt ansvar för att du ska hänga med i samtalet. Men för att du ska kunna berätta för andra är det viktigt att du lär dig mer om din egen hörsel och om vilka lösningar som finns. Det finns flera olika vägar för dig att lära dig mer, du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss i Unga Hörselskadade med frågor.

Du är också varmt välkommen på någon av våra aktiviteter där du kan lära känna andra unga med hörselskada. Att träffa andra som har en hörselskada brukar också ge väldigt mycket ny kunskap och nya insikter. Vi vet hur det är och har kanske lättare för att ge tips och lösningar. Dessutom är det skönt att faktiskt se att man inte är ensam om att ha en hörselskada och att hörselskadan för en gångs skull få vara en i mängden!

För mer tekniska fågor om hur din hörsel fungerar rekommenderar vi att du tar kontakt med Hörsellinjen, en informationsstjänst från Hörselskadades riksförbund, vars främsta syfte är att svara på frågor om hörsel och sprida kunskap om hörsel. Hörsellinjen finns på:

Du kan även vända dig till hörcentralen i ditt landsting för rådgivning.

Vill du läsa mer om andras berättelser och hörselresor? Då rekommenderar vi vår blogg där våra medlemmar berättar sina historier.

Vad kan hörande tänka på?

Du som är hörande och träffar en person som har en hörselskada vill förstås att vi ska vara med i samtalet. Tänk på att också småpratet är en viktig del i en relation till andra. Innehållet i småpratet saknar ofta betydelse, men man blir sedd och blir del i en gemenskap. Dessutom är småpratet en förutsättning för att komma in på djupare samtal. Försök att se till att vi som har en hörselskada är med också i den här typen av dialog. Kolla av att vi verkligen har hört. Upprepa det du sagt om vi ber dig, även om du själv inte tycker att det var särskilt viktigt.

Tänk gärna på att förutsättningarna för samtalet också är viktigt, det hjälper alltså inte alltid att bara prata lite extra högt. Titta till exempel gärna på den du pratar med för att underlätta avläsning och tänk på att stökiga miljöer med mycket ljud gör kommunikationen betydligt svårare.